ENERGIA PROSTO ZE SŁOŃCA

Firma SOLAR SYSTEM PV

powstała w 2013 roku. Celem firmy jest wdrażanie nowych technologii w zakresie budowy małych i dużych instalacji fotowoltaicznych. W naszej szerokości geograficznej mamy do wykorzystania średnio 1000 godzin słonecznych rocznie, które można efektywnie zamienić na energię elektryczną lub cieplną. Proponujemy również małe elektrownie wiatrowe z pionową osią obrotu, które pozwalają korzystać z energii wiatru przez kolejne ok. 3000 godzin w ciągu roku.

Firma SOLAR SYSTEM PV stawia na energię elektryczną, ponieważ ma ona szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym, firmie i przemyśle. Pomimo zalet tej energii do których należy np. łatwość jej konwersji na przykład na pracę mechaniczną w silnikach elektrycznych, posiada ona dużą wadę – brak możliwości skutecznego zmagazynowania. Dlatego systemy energetyczne bez przerwy wymagają dostarczania do nich prądu elektrycznego. Stwarza to możliwość odsprzedaży energii wyprodukowanej we własnej instalacji fotowoltaicznej lub z turbin wiatrowych do sieci przesyłowej przynosząc gospodarstwu domowemu dodatkowy dochód. Obecnie trwają prace nad nową ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, która to ma określić, za jaką kwotę każdy posiadacz odnawialnego źródła energii będzie mógł sprzedawać wyprodukowaną przez siebie energię.